Thuiskerkdienst Thuiskerkdienst

Voor de dienst:
Hemelhoog 23: 1 t/m 5 (Wat hou ik van uw huis)

 


Intochtslied: 

Psalm 139: 1, 2 en 3 (Heer, die mij ziet zoals ik ben)Woord ter inleiding lezen:
Prediker 9: 13 – 18  Stil gebed, votum en groet
Gebed van verootmoedigingLeefregel:
Matteüs 25: 34 – 40 (of: Mt. 25: 31 – 46) Zingen: 
Hemelhoog 703: 1, 2 en 3 (Ik was hongerig)Gebed om verlichting met de Heilige GeestSchriftlezing: Jacobus 2: 1 – 26 

 

Zingen: 
Psalm 72: 4 en 7 (Hij zal de redder zijn der armen)Verkondiging   

 


Zingen: 
Lied 975: 1, 2, 3 en 4 (Jezus roept hier mensen samen)Dankgebed en voorbeden


Zingen:
Lied 370: 1, 2 en 3  (Vader, die woont in hemels licht) 
Lezen: 
Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel
Slotlied:

Hemelhoog 332: 1, 2 en 3 (Gezegend is de Vader)
Zegen


 

terug