BELANGRIJK - Kerkdiensten vanaf 21 maart 2021 BELANGRIJK - Kerkdiensten vanaf 21 maart 2021
Algemene richtlijnen voor alle bezoekers:
- Volg de aanwijzingen op van de koster en de coördinator
- Kom niet allemaal 5 minuten van te voren maar eerder naar de kerk;
- Schudt geen handen;
- Maak gebruik van de desinfecterende handgel.
- Houd 1,5 meter afstand; huisgenoten mogen bij elkaar zitten;
- De deuren zijn geopend, zodat u geen deurklinken hoeft aan te raken;
- De garderobe mag niet gebruikt worden;  jas kan op de bank voor u gelegd worden.
- Blijf niet praten of staan in de hal maar loop direct naar uw zitplaats, ook als u wat vroeger bent gekomen;
- Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging vanaf     38 graden Celsius? Blijf thuis. Ziek uit;
- Advies: Niet naar de kerkdienst komen als er in het gezin iemand is met verkoudheidsklachten én koorts.
- Iedereen moet zich iedere week weer opnieuw aanmelden!

Binnenkomst van de kerk
- De kerkgangers komen de kerk binnen via de deur bij het fietsenhok.
- Een coördinator staat in de gang en heet de kerkgangers welkom en vraagt naar de gezondheid. De handen kunnen hier gedesinfecteerd worden. Tegelijk wordt verteld dat de jas mee genomen moet worden naar de zitplaats.
- De koster wijst hen vervolgens hun zitplaats aan en geeft eventueel nog aanvullende uitleg.
- Men gaat ook direct zitten om de 1,5 m afstand te behouden.
- De koster en een coördinator hebben hierbij een belangrijke rol en hun instructies moeten worden opgevolgd.
 
Verlaten van de kerk

- Het uitgaan gebeurt op aanwijzing van de koster.
- Blijf niet binnen hangen maar loop direct door naar buiten.
- Degenen die met de fiets gekomen zijn verlaten het kerkgebouw via de achteruitgang. De anderen gaan via de hoofdingang.
- Bent u iets vergeten wacht tot iedereen de kerk heeft verlaten en kom dan pas weer naar binnen.
- De koster heeft hierbij een belangrijke rol en zijn instructies moeten worden opgevolgd

Gebruik van kerkplein en ontvangsthal
De kerkgangers gaan direct de kerkzaal in of uit en blijven niet buiten of in de hal in groepen staan. We vertrouwen hierbij op ieders eigen verantwoordelijkheid. Let op de 1,5 meter afstand!!

Parkeren
Let op hoe u uw fiets wegzet, zodat na afloop ook hier voldoende ruimte beschikbaar is.

Toiletgebruik
Het bezoek aan het toilet in de kerk wordt tot een minimum beperkt. Na gebruik van het toilet zal de koster het toilet desinfecteren. Van ouders wordt verwacht dat deze de kinderen begeleiden.

De koster zorgt er voor dat er voor, tijdens en na de diensten goed wordt geventileerd.

Gemeentezang
Er mag weer gezongen worden.

Collecteren
Er zal niet gecollecteerd worden tijdens de dienst. Giften kunnen in de daarvoor bestemde dozen bij de uitgang gedeponeerd worden. Ook is het nog steeds mogelijk om uw giften over te maken op de daarvoor bestemde bankrekeningen.

Ontmoeting
Gelet op de voorschriften van het RIVM is het (nog) niet mogelijk om na de dienst te blijven praten in en rond het kerkgebouw.

Uitnodigingsbeleid
- Als u de dienst wil bijwonen dan dient u zich op te geven per email:  daanjuut2@gmail.com of via het telefoonnummer 06-83539815. U kunt ook  een app sturen. Met naam, adres en telefoonnummer en aantal personen.
  Bij voorkeur bellen tussen 17.00 uur en 19.00 uur.
- U dient zich vóór vrijdagavond 18.00 uur op te geven voor de dienst van de zondag daaropvolgend.

Advies: Niet naar de kerkdienst komen als u of in het gezin iemand is met verkoudheidsklachten én koorts.
Zie ook de voorschriften van het RIVM op www.rivm.nl

- De online kerkdiensten (Kerkomroep) en de kerktelefoon blijven beschikbaar als middel om bij de erediensten betrokken te blijven.

 
terug