DE HOEKSTEM DE HOEKSTEM
Christelijk Gemengd Koor “De Hoekstem”
 
Het koor is opgericht op 3 juli 1991 te Yerseke. Op 23 september 1999 werden de Statuten opgenomen in een notariële akte. Het koor telt momenteel 27 leden. Dit najaar (2018) heeft de dirigente, mevr. Jannie Koeman-Lokerse, te kennen gegeven het wat rustiger aan te willen doen. In gezamenlijk overleg is op 16 oktober 2018 tot dirigent van het koor benoemd: Johan Huissen te Oud Sabbinge. Hij leidt momenteel met grote passie het koor.
Jannie is op diezelfde datum voor al haar inzet en werkzaamheden benoemd tot Erelid van ons koor. Zij zingt nu mee met de alten.
Het koor wordt begeleid op het orgel door Gustaaf Nieuwdorp te Kapelle.
 
De naam van het koor vindt zijn ontstaan uit de “bijnaam”  van onze kerk,
“t Hoeksie”. Voeg daarbij het woord “stem” en zo ontstaat de naam: “De Hoekstem”.
De koorleden zijn woonachtig in de gehele omgeving; Yerseke, Waarde, Krabbendijke, Wemeldinge en Goes.

 
Het is een gemengd koor, dus met 10 sopranen, 8 alten, 4 tenoren en 5 bassen. Hiermee is de “balans” in het koor goed, dat wil zeggen dat de “klankkleur” zuiver is.
Verder kenmerkt het koor zich door een goede “dynamiek”. Dit betekent dat het koor goed “harder en zachter” kan zingen bij bepaalde muziekstukken en op aangeven van de dirigent.

 
De doelstelling van het koor is: “het zingen van geestelijke, liturgische liederen en hierdoor mensen aanspreken en geïnteresseerd maken voor het werk van God en Jezus Christus met hulp van de Heilige Geest”. Het repertoire wordt voornamelijk gekozen uit Nederlandstalige geestelijke liederen.
Het koor treedt op waar het gevraagd wordt. Veelal is dit in kerken, maar ook zorgcentra e.d. zijn erg geliefd. Vorig jaar (2017) heeft het koor 13 keer mee gewerkt aan optredens (7 in een kerk en 6 in zorgcentra)
 
Het bestuur van het koor wordt momenteel gevormd door:
Leo Steketee, voorzitter
Piet Nieuwenhuize, secretaris
Ria Moerland, penningmeester
Kees Smallegange, vice-voorzitter
Corrie Sonke, muziek coördinatie

 
De saamhorigheid bij de leden van het koor is erg groot. Er wordt sterk meegeleefd met het wel en wee van de leden. In de maand april houdt het koor zijn jaarvergadering. Deze avond wordt meestal voortgezet met een gezellig samenzijn gevolgd door een leuke bingo,
 
De oefenavond van het koor is op donderdagavond van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur in de kerkzaal van de Gereformeerde Kerk te Yerseke. Rond 20.45 uur is er een pauze waarin koffie of thee wordt geserveerd. 
De contributie bedraagt: per halfjaar: € 35,-- (€ 56,-- per echtpaar).
Houdt u van zingen en vind u koorzang mooi? Komt u dan vrijblijvend eens langs op één van onze oefenavonden. U bent van harte welkom! 

 
 
 
 

 
terug