DE HOEKSTEM DE HOEKSTEM
Christelijk Gemengd Koor “De Hoekstem”
Opheffing koor.
Donderdagavond, 13 oktober jl., is het koor “De Hoekstem” opgeheven. In een bijzondere Ledenvergadering is door middel van stemming dit besluit tot stand gekomen. Het is niet meer mogelijk om na de coronaperiode voldoende actieve leden op de oefenavonden te begroeten. Met het oog op eventuele optredens bij Kerst is dit niet meer verantwoord om een redelijk kwalitatief koor te presenteren. Na een periode van 23 jaar is dus een eind gekomen aan het tijdperk van het koor.
Helaas, maar het is onvermijdelijk.
Met vriendelijke groet, Piet Nieuwenhuize (secretaris)

 
 
 
 
 
 
terug