Schoenendoosactie 2023 Schoenendoosactie 2023
Wat moet u doen?
U kunt alle instructies vinden in de folder die tussen dit mededelingenblad zit of bij u thuis bezorgd wordt. Let u er vooral op wat juist wel en juist niet in de schoenendoos mag!!
Is de doos klaar dan kunt u hem neerzetten op de hiervoor ingerichte tafel in de hal van de kerk.
Dit kan t/m zondag 6 november. Vergeet ook het envelopje met het geld voor het transport van de doos niet in de daarvoor bestemde bus doen.
Ook losse spullen zijn van harte welkom! (Doos onder de tafel)
Tevens kunnen de schoenendozen ingeleverd worden op 8-10-11 november bij de Krab 15 naast Hoebeke
We hopen ook dit jaar op heel veel gevulde schoenendozen en daarom willen we iedereen alvast hartelijk danken voor haar of zijn inzet.
 
terug