Startdag Startdag
 Op zaterdag willen we met zijn allen weer gaan varen daarna afsluiten met een gezamenlijke BBQ We zijn uitgenodigd door kaptein Jan Van Stee om 13.30 uur op zijn boot de Ye 67 voor een rondvaart op de Oosterschelde. De boot ligt in de 2e haven. Opstappen via de brug tussen de 2e en 3e haven. Ook de jongeren kunnen heerlijk meevaren met diverse andere sloepen en boten. Zwemkleding aandoen. Je kan zwemmen, slepen met de autoband, enz. Rond 16.30 zijn we dan terug. Daarna gaan we BBQ, hamburger bakken en/of mosselen eten in de tuin van Jeannet en Hans Bakker, Damstraat 106. We hopen circa 19.00 uur af te ronden. Je hoeft zelf niks mee te nemen aan eten, drinken en bestek. Zondag hebben we de kerkdienst om een zegen te vragen over het winterwerk. Aansluitend aan de kerkdienst drinken we dan gezellig nog koffie/thee of anders Voor de rondvaart en de BBQ graag opgeven bij Jankees Ringlever (tel 06 532 297 23) of Hans Bakker (tel 06 511 98 372) zodat we een idee hebben met hoeveel we ongeveer zijn
terug