ZWO Commissie ZWO Commissie
ZWO commissie

Doel en opdracht van deze commissie is:
a. de zendingsopdracht “verkondigt de blijde boodschap aan alle mensen” binnen de gemeente voor alle leden levend te maken. Daarom worden de projecten voornamelijk gekozen om hiermee de evangelieverkondiging aan de orde te laten komen.
b. de medemens (ver weg en dichtbij) hulp bieden en ondersteunen door middel van werelddiaconaat en ontwikkelingshulp.

Ter verwezenlijking van de opdracht zal de ZWO commissie informatie over projecten inwinnen en doorgeven aan de gemeente; activiteiten, waarbij de zending en diaconale hulp centraal staan, organiseren. Hierbij dient de gemeente zoveel mogelijk betrokken te worden. De ZWO commissie is onderdeel van de Diaconie en bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenteleden en het college van diakenen. De ZWO commissie bepaalt zelf haar werkwijze.

Het zendingsgeld wordt 2 maal per jaar opgehaald bij alle gemeenteleden. Daarnaast zijn er per jaar nog enkele collectes voor de zending. Aan het eind van ieder jaar wordt het eindsaldo bekeken. Naar aanleiding daarvan worden projecten gezocht en het zendingsgeld verdeeld, na goedkeuring door de kerkenraad.
 
Het opgehaalde zendingsgeld van afgelopen jaar (2019) werd verdeeld over de onderstaande projecten:
- Stichting Antwoord kinderevangelisatie en bijbels in Egypte.
- ECM Evangelisatie bij de zigeunerbevolking in Roemenië.
- Stichting ORA Hulp(geestelijk) en voedsel voor kinderen in Noord Korea.
- Stephanos. Bijbelverspreiding in Malawi aan weeskinderen.
- Stichting Kom over en help. Hulp aan kinderen met een beperking in Moldavië.
Ook voor 2020 zijn de projecten al uitgezocht. Het zendingsgeld wat dit jaar wordt opgehaald wordt verdeeld over de volgende projecten;
- Camazending Een bijbel en landbouwschool in Senegal.
- HVC Evangelisatie in sloppenwijken in Rio de Janeiro.
- Stichting Facilitie kinderbijbels voor een stam in de Ivoorkust via Ds Bram Krol.
-Stichting Bonisa ondersteuning diverse evangelisten in China.
- Stichting TWR een zendmast in Nigeria.

Tevens hangen er bij de uitgang van de kerk ‘deurbusjes’. De opbrengst hiervan is elk jaar voor een ander project bestemd.
Dit jaar gaat de opbrengst naar een project van Woord en Daad in Karamoja (Oeganda)
Samen met een lokale partnerorganisatie heeft Woord en Daad 1.500 boeren samen gebracht in groepen. Deze boeren worden getraind tot imker. Hierdoor komt de economie in het gebied op gang.
De honing van de boeren wordt verzameld en verkocht aan een Oegandese honing fabriek.
Een bijenkast kost 25 euro en een imkerpak kost 35
Helpt U dit jaar ook weer mee?


Hieronder wat meer info over de twee lopende projecten:
1)Project Albanië
Bauke (1988) en Evie (1993) Deelstra houden van Jezus en willen over Hem vertellen in  Albanië. Dit land heeft een speciaal plekje in hun hart. Ze zien hoe de Albanezen verlangen naar de vreugde van het Evangelie.

Sinds 2010 komen Bauke en Evie elke zomer met hun kerk in een Albanees dorpje. Ze organiseren dan een tiendaags activiteitenprogramma met onder meer een Bijbelspelweek voor kinderen, een vrouwenmeeting en jongerenavonden. Daarbij zoeken ze ook ouderen en families op. Op deze manier bereiken ze het hele dorp met het Evangelie. 

Veel Albanezen zijn niet bekend met het Evangelie. Dit komt mede door het communistische verleden. Doordat Bauke en Evie elke zomer zien hoeveel vreugde het delen van het Evangelie geeft, is bij hen het verlangen gegroeid om voor meerdere jaren naar Albanië te gaan. Veel mensen hebben geen hoop en zoeken hun heil in West-Europa. Bauke en Evie willen de Albanezen, die veelal in armoede leven hoop geven met het Evangelie van Jezus Christus. Het is voor hen een roeping om te emigreren naar Albanië.

Na een voorbereidingstraject zijn Bauke, Evie en pasgeboren dochter baby Marije vorig najaar verhuisd naar Albanië. Wil je Albanese mensen vertellen over de liefde van Jezus, dan moet je immers ook goed integreren in de Albanese samenleving: De taal leren, een permanent onderkomen vinden, je draai vinden in een compleet andere wereld.

Echter, de ochtend van 26 november 2019 bracht verandering in die rustige opstartfase. Door een aardbeving van 6,4 op de schaal van Richter werden Bauke en Evie uit hun bed getrild. Er waren in Albanië tientallen doden en honderden gewonden. Meteen zijn ze een inzamelingsactie gestart om de mensen te helpen. Vanuit Friesland hebben veel mensen een gift overgemaakt. Ze wilden in eerste instantie noodhulp bieden, maar dit werd door diverse organisatie direct goed opgepakt. Het blijkt dat de hulp voor langere termijn achterblijft en ook kleine dorpen worden overgeslagen. Ze willen daarom één van de vergeten dorpen steunen. Met hulp van de lokale kerk wordt bepaald hoe het geld het beste kan worden ingezet.
Zo is er de afgelopen tijd voor Bauke en Evie onverwachts veel gebeurd: maar één ding is wel duidelijk: in Albanië is veel nood.

2)Project Ecuador
Jaap en Linda Bezemer gaven in Nederland alles op om met hun 5 kinderen te leven en te werken onder de Kichwa-Indianen in Ecuador.
Linda is verpleegkundige en Jaap is tropenarts.
Hij werkt in een klein ziekenhuis dat 50 jaar geleden is opgericht voor indianen diep in de jungle.
Het werk van Jaap stopt niet met medische hulp. Jaap: “Het ziekenhuis is Christelijk. We genezen patiënten van hun lichamelijke klachten en ze leren bij ons het geluk van het Evangelie van Jezus kennen”
Door ernstig geldgebrek dreigt het ziekenhuis nu te sluiten.
Verschillende afdelingen zijn noodgedwongen gesloten en zwaar verouderde apparatuur is onbruikbaar.
Jaap en Linda willen het ziekenhuis graag herstellen en renoveren.
Maar daar hebben ze onze hulp bij nodig.
Wij vragen u om te helpen, om van een oud ziekenhuis weer een nieuw ziekenhuis te maken.
Er is behoefte aan specialistische apparatuur en bouwmateriaal voor de renovatie.
Steun het werk van Jaap en Linda in het ziekenhuis van Ecuador
Bid voor hen en Geef!     
              

Interkerkelijke ZWO-commissie
Naast onze eigen ZWO-commissie hebben we sinds juni 2015 ook samen met de Hervormde gemeente Rehoboth, De Hervormde kerk en de Vrije Evangelische Gemeente een interkerkelijke ZWO-commissie. D.m.v. diverse acties zamelen we geld in voor het onderstaande project:
Project Moqimi
Aankomende 2 jaar willen we ons richten op organisatie ‘ Moqimi’. Deze organisatie vindt onderdak bij de gereformeerde kerk in Krabbendijke en Arianne Willeboer werkt hiervoor in het Midden Oosten waar ze kinderen en hun families helpt die getraumatiseerd zijn door oorlog en geweld. Het gaat voornamelijk om Yezidi’s, een etnische groep die in augustus 2014 zijn aangevallen door de IS in hun regio Sinjar (Shingal) in Irak. Hierbij zijn ze slachtoffer geworden van genocide waarbij ruim 6-10duizend mensen zijn ontvoerd en vermoord. Hun huizen en een deel van hun land is verwoest. Tot op heden is er weinig kans op een veilige terugkeer en leven zo’n ruim 300.000 vluchtelingen in Noord Irak. Moqimi voorziet ze in eten, medische zorg en materiële hulp wanneer nodig, ze stimuleren en ondersteunen de kinderen om naar school te gaan. Voor informatie over het project kunt u op www.moqimi.nl alles lezen hierover. 
 
Adoptiekinderen
Ook worden 3 adoptiekinderen door de diaconie ondersteund. Hiervoor zijn een aantal aparte collectes per jaar. De informatieverstrekking over de kinderen richting de gemeente en de correspondentie met de kinderen wordt door de ZWO verzorgd.
De ambtsdragers die lid zijn van de ZWO commissie zorgen voor de communicatie naar de kerkenraad. Er wordt per seizoen 6 keer vergaderd bij de leden thuis.

Voorzitter: J.-W. Bol, tel. 573315. Secretaris: mevr. L. Hoogerland, tel. 572595.

 
terug