SCHOENENDOOSACTIE SCHOENENDOOSACTIE

Vul een schoenendoos, Geef een schat.

Gaat u dit jaar ook weer een kind heel blij maken met een versierde en gevulde schoenendoos? Op de wereld leven heel veel kinderen in moeilijke omstandigheden. U kunt er met uw schoenendoos voor zorgen dat er een lach komt op het gezicht van een kind dat even zijn zorgen kan vergeten. Deze dozen van de schoenendoosactie gaan dit jaar naar kinderen in Sierre Leone, Moldavië, Griekenland en Roemenië.
Wat moet u doen?
U kunt alle instructies vinden in de folder die tussen het mededelingenblad zit en in de kerk ligt. Let u er vooral op wat juist wel en juist niet in de schoenendoos mag!!
Is de doos klaar dan kunt u hem neerzetten op de hiervoor ingerichte tafel in de hal van de kerk.
Dit kan t/m zondag 6 november. Vergeet ook het envelopje met het geld voor het transport van de doos niet in de daarvoor bestemde bus doen.
Ook losse spullen zijn van harte welkom! (Doos onder de tafel)
Tevens kunnen de schoenendozen ingeleverd worden 9-11-12 november in de loods achter de oude winkel van Lamper.
We hopen ook dit jaar op heel veel gevulde schoenendozen en daarom willen we iedereen alvast hartelijk danken voor haar of zijn inzet.
Ps: wilt u alstublieft een postelastiek rond de doos doen!
De ZWO commissie.

 
terug