Veilige gemeente Veilige gemeente
“Veilige Gemeente” zijn

Onze gemeente kiest ervoor een veilige gemeente te zijn voor alle leden. Dat betekent dat we elkaar met respect behandelen en dat mensen met een speciale taak of functie geen misbruik maken van hun positie. We denken dan aan vormen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, intimidatie en dreiging binnen de kerkelijke gemeenschap.

Onze gemeente kan een beroep doen op 2 vertrouwenspersonen:
Mw Inge van Eck, tel.  06 51362233; e-mail: ingevaneck@zeelandnet.nl (voorheen geestelijk verzorger van Ter Valcke, centrum voor zorg en revalidatie in Goes) en
Dhr Jaap de Graaf, tel. 06 51835100; e-mail: degraaf@zeelandnet.nl (voorheen huisarts in Driewegen)
Zij helpen ons een Veilige Gemeente te zijn. Een vrouw en een man, waar gemeenteleden bij terecht kunnen als zij een ervaring of een zorg willen bespreken over grensoverschrijdend gedrag.
U kunt bij hen terecht met uw verhaal, vragen, vermoedens en meldingen.
Afhankelijk van de situatie kan de vertrouwenspersoon verwijzen, de melder bijstaan in gesprekken met anderen, en bijstaan bij aangiftes en klachtenprocedures. Zij doen geen werk waar anderen in gespecialiseerd zijn. Zij doen niet aan waarheidsvinding, zij gaan niet zelf op onderzoek uit, zij zijn geen therapeut, mediator, pastoraal medewerker of advocaat, zij zijn geen aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten.
Zij staan naast het gemeentelid dat zich bij hen meldt en geven ondersteuning.

De vertrouwenspersonen zijn ervaren en voor hun taak toegerust. Uw verhaal is bij hen veilig en het wordt niet met anderen gedeeld zonder uw toestemming.
U kunt zelf kiezen met wie u contact opneemt.


 
terug