KERKENRAAD KERKENRAAD
PREDIKANT:

Ds. T. Deelstra    email:    tdeelstra@hotmail.com


MODERAMEN:
 
Preses: J.D.F. Christiaanse   tel. 573921
email: daanjuut2@gmail.com    
Loco-preses
                 email:
P.R. Sinke
 
  tel. 573265
 
scriba
email:

 
tel. 573194
 


OUDERLINGEN:
 
Wijk 1             J.D. Bakker-Goeman   tel. 573194
Wijk 2 M. Wondergem-Bakker   tel. 572998
Wijk 3 J.D.F. Christiaanse   tel. 573921
Wijk 4          P.R. Sinke   tel. 573265


COLLEGE VAN DIAKENEN:
 
Voorzitter: J.M. Waverijn   tel. 06-53762060
Secretaris: S. Zoetweij   tel. 06-12645750
Penningmeester: L. van Burg   tel. 06-51739747
  J. de Visser   tel. 06-18552923


BOEKHOUDER DIACONIE EN KERK
 
Mw. W. vd Kuijl-Sinke  Lepelstraat 13                 tel. 06-34414528      


COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS + COMMISSIE VAN BEHEER 
 
Voorzitter: L. Steketee tel.572868
secr./penningmeester: E. Nieuwenhuize tel. 06-42163301
lid: A.J. Steketee tel. 06-14529256
     
c.v.b.leden:
P. Cornelissen
Mw. W.vd Kuijl - Sinke
L. Nieuwenhuize
 
     
PREEKVOORZIENER
 
F. Zoeteweij     Damstraat 55A tel. 572569


KANSELMEDEDELINGEN
 
    I. Mijnders   tel.   573234        
                            email: i.p.mijnders@zeelandnet.nl
 


 
terug