ZWO Commissie ZWO Commissie
ZWO commissie

Doel en opdracht van deze commissie is:
a. de zendingsopdracht “verkondigt de blijde boodschap aan alle mensen” binnen de gemeente voor alle leden levend te maken. Daarom worden de projecten voornamelijk gekozen om hiermee de evangelieverkondiging aan de orde te laten komen.
b. de medemens (ver weg en dichtbij) hulp bieden en ondersteunen door middel van werelddiaconaat en ontwikkelingshulp.

Ter verwezenlijking van de opdracht zal de ZWO commissie informatie over projecten inwinnen en doorgeven aan de gemeente; activiteiten, waarbij de zending en diaconale hulp centraal staan, organiseren. Hierbij dient de gemeente zoveel mogelijk betrokken te worden. De ZWO commissie is onderdeel van de Diaconie en bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenteleden en het college van diakenen. De ZWO commissie bepaalt zelf haar werkwijze.

Het zendingsgeld wordt 2 maal per jaar opgehaald bij alle gemeenteleden. Daarnaast zijn er per jaar nog enkele collectes voor de zending. Aan het eind van ieder jaar wordt het eindsaldo bekeken. Naar aanleiding daarvan worden projecten gezocht en het zendingsgeld verdeeld, na goedkeuring door de kerkenraad.
 
Tevens hangen er bij de uitgang van de kerk ‘deurbusjes’. De opbrengst hiervan is elk jaar voor een ander project bestemd
            
Interkerkelijke ZWO-commissie
Naast onze eigen ZWO-commissie hebben we sinds juni 2015 ook samen met de Hervormde gemeente Rehoboth, De Hervormde kerk en de Vrije Evangelische Gemeente een interkerkelijke ZWO-commissie. D.m.v. diverse acties zamelen we geld in voor het onderstaande project:
Project Moqimi
Aankomende 2 jaar willen we ons richten op organisatie ‘ Moqimi’. Deze organisatie vindt onderdak bij de gereformeerde kerk in Krabbendijke en Arianne Willeboer werkt hiervoor in het Midden Oosten waar ze kinderen en hun families helpt die getraumatiseerd zijn door oorlog en geweld. Het gaat voornamelijk om Yezidi’s, een etnische groep die in augustus 2014 zijn aangevallen door de IS in hun regio Sinjar (Shingal) in Irak. Hierbij zijn ze slachtoffer geworden van genocide waarbij ruim 6-10duizend mensen zijn ontvoerd en vermoord. Hun huizen en een deel van hun land is verwoest. Tot op heden is er weinig kans op een veilige terugkeer en leven zo’n ruim 300.000 vluchtelingen in Noord Irak. Moqimi voorziet ze in eten, medische zorg en materiële hulp wanneer nodig, ze stimuleren en ondersteunen de kinderen om naar school te gaan. Voor informatie over het project kunt u op www.moqimi.nl alles lezen hierover. 
 
De ambtsdragers die lid zijn van de ZWO commissie zorgen voor de communicatie naar de kerkenraad. Er wordt per seizoen 6 keer vergaderd bij de leden thuis.

Voorzitter: J.-W. Bol, tel. 573315. Secretaris: mevr. L. Hoogerland, tel. 572595.

 
terug