HUISKRING HUISKRING
In onze gemeente is een huiskring actief.
Het is een groep enthousiaste mensen van ongeveer 8 tot 12 personen die in het winter seizoen zes à zeven avonden bij elkaar komen.

Doel
We willen ons samen verdiepen in Gods Woord. We willen van elkaar leren. Dit alles tot opbouw en versterking van ons geloof.

Studie
We werken vaak met het studieboekje "BOUWSTENEN" van de Bijbelbond,
Maar ook ander studieboekjes worden gebruikt.
De deelnemers bestuderen het hoofdstuk dat aan de orde is aan de hand van de vragen.

De studie avonden
We komen één keer in de maand samen op de maandagavond. We beginnen om 19.30 uur en eindigen ± 21.30 uur.
Zo zijn we steeds te gast bij een van de deelnemers, die op die avond dan ook de leiding heeft.
 
We streven er naar om de eerste avond met een gezamenlijke broodmaaltijd te beginnen. Ook bespreken we dan bij wie en op welke avonden we bij elkaar komen.

Informatie
Voor informatie kun u contact opnemen met
Leo Steketee tel. 0113-572868
e-mailadres: lsteketee@zeelandnet.nl
 
 
terug